You’re The Best (Pilot) – 2016 February 08

Lalabas ang tunay na kakayahan at galing ni Soon-shin dahil na rin sa suporta ng mga mahal niya sa buhay at ni Jonas. Pero mabago kaya ng kabutihang loob ng dalaga ang nanigas nang puso ni Jonas?

Part 1

Part 2

Part 3