Little Nanay – 2015 December 11

Hanggang sa pagdadalaga’y best friend pa rin ang turing ni Tinay kay Archie. Parang kuya na rin niya ito dahil isip bata si Tinay. Ngunit mayroong mangyayari kina Archie at Tinay. Gusto ni Lola Annie na ipakulong si Archie sa ginawa niya kay Tinay pero makukumbinsi sila ni Berto na ang pinakamabuting solusyon ay ang ikasal ang dalawa. Pagkatapos ng kasal, itatakas siya ni Vivian pupunta sa ibang bansa.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5