Pinocchio – 2015 August 25

Isang lalaking buong buhay na nagpapanggap… Isang babaeng walang kakayanang magsinungaling… May lugar nga ba para sa kanilang dalawa sa mundo ng pamamahayag?

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6Tags: